קוד התנהגות בג׳ולט

בג׳ולט אנחנו מאמינים שמה שעושה את הקורסים שלנו מיוחדים זו האינטראקציה בקבוצה מגוונת המורכבת מסטודנטים, מורים וצוות הקורס. על מנת שנבטיח שיח מכבד ואווירה לימודית חיובית, אנחנו מבקשים מכלל הסטודנטים שלנו לכבד את קוד ההתנהגות שלנו.

בתור סטודנט בג'ולט אני מתחייב:

קוד התנהגות בג׳ולט

בג׳ולט אנחנו מאמינים שמה שעושה את הקורסים שלנו מיוחדים זו האינטראקציה בקבוצה מגוונת המורכבת מסטודנטים, מורים וצוות הקורס. על מנת שנבטיח שיח מכבד ואווירה לימודית חיובית, אנחנו מבקשים מכלל הסטודנטים שלנו לכבד את קוד ההתנהגות שלנו.

בתור סטודנט בג'ולט אני מתחייב: