מדיניות ביטולים ושינויים

מדיניות ביטולים והחזרים

בקשה לביטול צריכה להישלח אל צוות תמיכת סטודנטים בכתובת המייל switch-support@jolt.io, רכזי הסטודנטים עונים לכל פניה תוך יום עסקים אחד. את ההרשמה לקורס ניתן לבטל בכל מועד אך החזר כספי יינתן בהתאם לקריטריונים הבאים בלבד:

עד שבועיים טרם תחילת הקורס - החזר מלא בניכוי 990 ש"ח  דמי רישום.

בטווח שבועיים טרם תחילת הקורס ועד שבוע לתוך הקורס  – החזר של 70% משכר הלימוד בניכוי 990 ש”ח דמי רישום.  

לאחר שבוע מתחילת הקורס – לא יינתן החזר כספי.


קורס שיווק דיגיטלי - מדיניות שינוי מועד התחלת קורס

ג'ולט נערכת היטב לפתיחת כל קורס, לכן לא מומלץ לבצע שינויים בתאריך הקורס שנקבע איתך. שינוי מועד נעשה בתיאום עם רכזי הסטודנטים, בתשלום, לפי הפירוט הבא:

שינוי מועד עד שבועיים טרם תחילת הקורס - ללא תשלום.

בטווח שבועיים טרם תחילת הקורס ועד 48 שעות לפני שהקורס מתחיל  - בתשלום 10% תוספת על שכר הלימוד.

מ-48 שעות לפני תחילת הקורס - לא ניתן לעבור לקורס במועד אחר.

מדיניות ביטולים ושינויים

מדיניות ביטולים והחזרים

בקשה לביטול צריכה להישלח אל צוות תמיכת סטודנטים בכתובת המייל switch-support@jolt.io, רכזי הסטודנטים עונים לכל פניה תוך יום עסקים אחד. את ההרשמה לקורס ניתן לבטל בכל מועד אך החזר כספי יינתן בהתאם לקריטריונים הבאים בלבד:

עד שבועיים טרם תחילת הקורס - החזר מלא בניכוי 990 ש"ח  דמי רישום.

בטווח שבועיים טרם תחילת הקורס ועד שבוע לתוך הקורס  – החזר של 70% משכר הלימוד בניכוי 990 ש”ח דמי רישום.  

לאחר שבוע מתחילת הקורס – לא יינתן החזר כספי.


קורס שיווק דיגיטלי - מדיניות שינוי מועד התחלת קורס

ג'ולט נערכת היטב לפתיחת כל קורס, לכן לא מומלץ לבצע שינויים בתאריך הקורס שנקבע איתך. שינוי מועד נעשה בתיאום עם רכזי הסטודנטים, בתשלום, לפי הפירוט הבא:

שינוי מועד עד שבועיים טרם תחילת הקורס - ללא תשלום.

בטווח שבועיים טרם תחילת הקורס ועד 48 שעות לפני שהקורס מתחיל  - בתשלום 10% תוספת על שכר הלימוד.

מ-48 שעות לפני תחילת הקורס - לא ניתן לעבור לקורס במועד אחר.