מדיניות ביטולים ושינויים

שינוי תאריך תחילת הקורס

אנחנו נערכים היטב לפתיחת כל קורס, לכן לא מומלץ לבצע שינויים בתאריך ההתחלה שנקבע איתך. שינוי מועד (במידת הצורך) נעשה בתשלום לפי הפירוט הבא:

ביטולים והחזרים

ניתן לבטל את ההרשמה לקורס בכל מועד. בקשה לביטול צריכה להישלח אל צוות תמיכת סטודנטים בכתובת המייל switch-support@jolt.io, רכזי הסטודנטים עונים לכל פניה תוך יום עסקים אחד. החזר כספי יינתן בהתאם לקריטריונים הבאים:

מדיניות ותנאים לקבלת מענק השמה 

כדי לקבל מענק השמה מהמדינה לאחר השלמת קורס ENTER חייבים להתקיים כל התנאים המפורטים, במקביל:

הזכאות למענק וקבלתו כפופה לקיום כל התנאים המפורטים מעלה והעברת המענק ע"י הרשות לחדשנות אל ג'ולט, שתעביר בתורה את המענק המוסכם אל בוגר/ת הקורס. ככל שלרשות יהיו בקשות נוספות לקבלת מסמכים או הבהרות לצורך קבלת המענק, התלמיד מתחייב לשתף פעולה ולספק את הדרוש.

בכל שאלה בנושא ניתן לפנות אל רכזי הסטודנטים של ג'ולט בכתובת switch-support@jolt.io

מדיניות ביטולים ושינויים

שינוי תאריך תחילת הקורס

אנחנו נערכים היטב לפתיחת כל קורס, לכן לא מומלץ לבצע שינויים בתאריך ההתחלה שנקבע איתך. שינוי מועד (במידת הצורך) נעשה בתשלום לפי הפירוט הבא:

ביטולים והחזרים

ניתן לבטל את ההרשמה לקורס בכל מועד. בקשה לביטול צריכה להישלח אל צוות תמיכת סטודנטים בכתובת המייל switch-support@jolt.io, רכזי הסטודנטים עונים לכל פניה תוך יום עסקים אחד. החזר כספי יינתן בהתאם לקריטריונים הבאים:

מדיניות ותנאים לקבלת מענק השמה 

כדי לקבל מענק השמה מהמדינה לאחר השלמת קורס ENTER חייבים להתקיים כל התנאים המפורטים, במקביל:

הזכאות למענק וקבלתו כפופה לקיום כל התנאים המפורטים מעלה והעברת המענק ע"י הרשות לחדשנות אל ג'ולט, שתעביר בתורה את המענק המוסכם אל בוגר/ת הקורס. ככל שלרשות יהיו בקשות נוספות לקבלת מסמכים או הבהרות לצורך קבלת המענק, התלמיד מתחייב לשתף פעולה ולספק את הדרוש.

בכל שאלה בנושא ניתן לפנות אל רכזי הסטודנטים של ג'ולט בכתובת switch-support@jolt.io