מדיניות שינויים וביטולים

שינוי תאריך תחילת הקורס
אנחנו נערכים היטב לפתיחת כל קורס, לכן לא מומלץ לבצע שינויים בתאריך ההתחלה שנקבע איתך. שינוי מועד (במידת הצורך) נעשה בתשלום לפי הפירוט הבא:מיום הרכישה ועד 5 ימי עסקים לפני תחילת הקורס - ניתן לעבור למסלול במועד מאוחר יותר, ללא תשלום, בתיאום מראש עם רכזי הסטודנטים במייל switch-support@jolt.io בטווח 5 ימי עסקים לפני תחילת הקורס ועד סופו - ניתן לעבור למסלול עם מועד התחלה מאוחר יותר, בתשלום של 750 ש"ח, בתיאום עם רכזי הסטודנטים במייל switch-support@jolt.io

ביטולים והחזרים
ניתן לבטל את ההרשמה לקורס בכל מועד. בקשה לביטול צריכה להישלח אל צוות תמיכת סטודנטים בכתובת המייל switch-support@jolt.io, רכזי הסטודנטים עונים לכל פניה תוך יום עסקים אחד. החזר כספי יינתן בהתאם לקריטריונים הבאים:

מדיניות שינויים וביטולים

שינוי תאריך תחילת הקורס
אנחנו נערכים היטב לפתיחת כל קורס, לכן לא מומלץ לבצע שינויים בתאריך ההתחלה שנקבע איתך. שינוי מועד (במידת הצורך) נעשה בתשלום לפי הפירוט הבא:מיום הרכישה ועד 5 ימי עסקים לפני תחילת הקורס - ניתן לעבור למסלול במועד מאוחר יותר, ללא תשלום, בתיאום מראש עם רכזי הסטודנטים במייל switch-support@jolt.io בטווח 5 ימי עסקים לפני תחילת הקורס ועד סופו - ניתן לעבור למסלול עם מועד התחלה מאוחר יותר, בתשלום של 750 ש"ח, בתיאום עם רכזי הסטודנטים במייל switch-support@jolt.io

ביטולים והחזרים
ניתן לבטל את ההרשמה לקורס בכל מועד. בקשה לביטול צריכה להישלח אל צוות תמיכת סטודנטים בכתובת המייל switch-support@jolt.io, רכזי הסטודנטים עונים לכל פניה תוך יום עסקים אחד. החזר כספי יינתן בהתאם לקריטריונים הבאים: